ZACZEPILIŚMY KŁODĘ BARTNĄ

Szanowni, w 2021 roku podjęliśmy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym uchwałę o instalacji na naszym ROD Słoneczny kłody bartnej. Kłoda bartna to wyżynek pnia z wydrążoną dziuplą. Tą dziuplę i tę kłodę mamy dzięki udziale naszej ekipy ROD Słoneczny w Barciowisku i uprzejmości Nadleśnictwa Augustów. Właśnie w tej imprezie jesienią 2021 roku wzięliśmy udział, konkretnie dwóch naszych działkowców, dwóch Józefów ;).

I nadszedł czas, kiedy tą naszą kłodę wraz dwoma kolejnymi działkowiczami Panem Władysławem i Panem Andrzejem 7 czerwca 2022 roku zawiesiliśmy na drzewie. Mamy nadzieję, że pszczoły polubią nowy dom i przyniosą naszym roślinom, owocom i warzywom wiele korzyści. 

Piecze nad kłodą, zdrowiem pszczół sprawować będzie pszczelarz i nasz działkowicz P. Józef.

Przy tej okazji warto też poprosić działkowców o wykonywanie niezbędnych oprysków po oblocie pszczół.

Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim działkowcom za życzliwość w decyzji o utworzeniu kłody bartnej, raz jeszcze Nadleśnictwu Augustów i Panu  Nadleśniczemu Wojciechowi Szostakowi za zaproszenie na Barciowisko, naszym działkowcom: Panu Józefowi i drugiemu Józefowi, Panu Władysławowi i Panu Andrzejowi za nieocenioną pomoc i zaangażowanie w instalacji kłody na drzewie, Panu Piotrowi i Panu Pawłowi za dostarczenie jej na teren naszych działek, Zarządowi Podlaskiego Związku Pszczelarskiego Panu Prezesowi Wojciechowi Tryzna za dobre rady i wskazówki, i każdej życzliwej osobie, która nas wsparła.

Zarząd ROD Słoneczny

[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *