KOLEJNY TERMIN ROZLICZENIA ZA PRĄD

DO KOŃCA WRZEŚNIA KAŻDA DZIAŁKA ROZLICZA SIĘ Z PRĄDEM U NASZEGO ELEKTRYKA. PROSIMY O NIEPRZEKRACZANIE TERMINU. KOLEJNE ROZLICZENIE BĘDZIE ROZLICZENIEM ROCZNYM KOŃCOWYM 2022 ROKU PŁATNYM DO KOŃCA GRUDNIA. JEŻELI KTOŚ …