Czekamy na bociany :)

Szanowni Działkowicze, niespełna rok temu jako działkowcy jednogłośnie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym podjęliśmy uchwałę o zainstalowaniu gniazd bocianich na alejkach terenu ogródków działkowych przy całkowitym braku głosów przeciwnych. Zarząd zatem …