Opłaty

Szanowni Działkowicze, 

Opłaty w 2022 wynoszą:

Jeżeli działka ma podłączenie do prądu:

300m2 – 188,00 zł
305m2 – 190,80 zł
310m2 – 193,60 zł
315m2 – 196,40 zł

Jeżeli nie posiada podłączenia do prądu:

300m2 – 174,00 zł
305m2 – 176,80 zł
310m2 – 179,60 zł
315m2 – 182,40 zł

Prosimy o jasne określenie za co wpłacamy w tytule wpłaty:

np. „opłata za działkę nr ….. za rok 2022”.

Opłatę należy wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym w Augustowie

Nr 05 9351 0000 0018 8157 2000 0010

w terminie do 30 czerwca 2022r.