Opłaty za działki

Szanowni, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 15.05.2022 roku podjęliśmy uchwałę o opłatach na 2022 rok. Płatność do końca czerwca. W tytule proszę poprawnie wprowadzać jakiego nr działki dotyczy opłata. …