ZMARŁ PREZES NASZEGO ROD – Ś.P. LECH DYLEWSKI

Szanowni Działkowicze, z ogromnym smutkiem jako zarząd informujemy o śmierci naszego Prezesa Lecha Dylewskiego. Informacje o pogrzebie zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.  Rodzinie Ś.P. Lecha Dylewskiego w imieniu wszystkich działkowców …