REMONT ALEJEK

Szanowni, od poniedziałku 17.10.2022 rozpoczynamy kilkudniowy remont alejek. W 42 tygodniu wjazd na teren ROD będzie mocno utrudniony lub wręcz niemożliwy.

KOLEJNY TERMIN ROZLICZENIA ZA PRĄD

DO KOŃCA WRZEŚNIA KAŻDA DZIAŁKA ROZLICZA SIĘ Z PRĄDEM U NASZEGO ELEKTRYKA. PROSIMY O NIEPRZEKRACZANIE TERMINU. KOLEJNE ROZLICZENIE BĘDZIE ROZLICZENIEM ROCZNYM KOŃCOWYM 2022 ROKU PŁATNYM DO KOŃCA GRUDNIA. JEŻELI KTOŚ …

ZMARŁ PREZES NASZEGO ROD – Ś.P. LECH DYLEWSKI

Szanowni Działkowicze, z ogromnym smutkiem jako zarząd informujemy o śmierci naszego Prezesa Lecha Dylewskiego. Informacje o pogrzebie zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.  Rodzinie Ś.P. Lecha Dylewskiego w imieniu wszystkich działkowców …