WYMIANA LICZNIKÓW – LISTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Szanowni, zostały zakupione liczniki, plomby oraz przygotowana prosta, zwięzła umowa na korzystanie z działkowej energii elektrycznej oraz sposobu rozliczeń. Liczniki można odbierać przez właścicieli działek lub z upoważnieniem właściciela i już we własnym zakresie instalować. Przygotowaliśmy też druk do rozliczenia starego licznika, ponieważ wyjątkowo przy zakładaniu nowego licznika, aby nie komplikować spraw musimy rozliczyć się za energię starego licznika z Panem Kowalewskim, naszym działkowym elektrykiem. Od tej pory po rozliczeniu starego licznika za energię płacimy za wskazania nowego licznika.  Sugerujemy, aby wymiany dokonywał Pan Kowalewski, który ma klucze i bezpiecznie wyłączy linię energetyczną. Za wymianę płacimy sami, liczniki są bezpłatnie przekazywane działkowcom.

W dalszym nazewnictwie za licznik przyjmijmy podlicznik każdego działkowca, gdyż nasz główny licznik rozliczany jest z zużytej energii całego ogrodu fakturami z PGE. Natomiast za energię z podliczników płacimy naszemu inkasentowi i rozliczamy się wewnętrznie.

 

Kiedy można odbierać liczniki?

Biuro będzie otwarte w wyznaczonych dniach i terminie zależnym od pogody, konkretne informacje o otwartym biurze będą na tablicy ogłoszeń.

Kto może odbierać liczniki?

Prosimy, aby po liczniki przychodzili właściciele z prawem do działki, innym osobom nie będą wydawane.

Czy liczników starczy wszystkim?

Tak.

Czy liczniki mają legalizację, są po wzorcowaniu?

Tak, ważność do lipca 2029 roku.

Co jak nie wymienię licznika?

Wymiana liczników jest konieczna z uwagi na to, że dostaliśmy na ten cel dotację z Urzędu Miasta. Gdy nie dokonamy wymiany grozić nam będzie jej całkowity zwrot, a dotacja przewiduje też poprawę nawierzchni naszych alejek, którą z uwagi na napięte terminy wykonawców drogowych wykonamy w okolicach października. Prosimy o odpowiedzialność.

Po co wymieniamy liczniki?

Sądzimy, że większość starych liczników może wskazywać zły odczyt na skutek fizycznego zużycia. Są one już bardzo długo po terminie ważności legalizacji i nie powinny już być w użytkowaniu. Nie można na nich polegać i konieczna jest ich całkowita wymiana, a zakup zbiorowy ma to do siebie, że można kupić zdecydowanie taniej, niż by każdy miał wykładać własne pieniądze i ujednolicić termin ich kolejnej wymiany w 2029 roku.

Po co podpisujemy umowę? Do czego ona jest potrzebna? Co reguluje?

Umowę zarząd ma podpisaną z PGE zatem chcielibyśmy mieć także podpisaną z każdym działkowcem. Na umowie jest nr plomby, informacja o przekazaniu licznika działkowcowi, terminy rozliczeń, tel. kontaktowy w przypadku, gdy ktoś zapomni opłacić i jedna umowa załatwia wiele innych druczków, które przy każdej okazji trzeba by pisać i przechowywać.

Czy inne RODy też podpisują umowy z działkowiczami na korzystanie z energii elektrycznej?

Inne już dawno mają podpisane umowy, a my nadrabiamy zaległości.

Co jeżeli ktoś nie podpisze umowy?

Licznik przekażemy za potwierdzeniem odbioru oraz nr plomby, jednakże zarząd będzie pozbawiony kontaktu telefonicznego, który widnieje na umowie.  Umowa reguluje możliwość odcięcia energii w przypadku braku opłaty. Jeżeli ktoś ma umowę telefonicznie przypomnimy o zaległościach, jeżeli nie ma umowy zarząd postanowi o odcięciu od energii, a ponowne podłączenie potrzebna będzie zgoda zarządu i dodatkowe koszty z tym związane. Brak umowy spowoduje komplikacje w odzyskiwaniu należności za które odpowiedzialność poniesie wyłącznie działkowicz.

Czy wszyscy muszą wymieniać liczniki?

Tak, wszyscy.

Czy konieczna jest wymiana jeżeli mam zainstalowany swój własny?

Jeżeli działkowicz udowodni, że licznik używany obecnie ma legalizację co najmniej do 2029 roku, ma dokument zakupu i wiadomo skąd pochodzi to nie będzie konieczna wymiana, a jedynie założenie naszej plomby, wstępne jego sprawdzenie czy nalicza kWh i sprawdzenie poprawności podłączenia od słupa. W każdym innym przypadku działkowicz musi wymienić.

Co jeżeli mam licznik 3-fazowy?

Otrzyma działkowicz licznik 3-fazowy, a jeżeli posiada 1-fazowy otrzyma 1-fazowy.

Do kiedy będą wydawane liczniki?

Do 20 września. Do końca września wszyscy powinni mieć już je wymienione.

Czy muszę odebrać licznik skoro nie dochodzi do mojej działki energia elektryczna, nie jestem podpięty i nie płacę za prąd?

W takim przypadku licznik będzie czekał w biurze i posłuży ewentualnie jako zapas na wypadek awarii jakiegoś licznika. Będzie można go będzie odebrać jak działkowicz postanowi podpiąć działkę i korzystać z energii elektrycznej w kolejnych latach.

Co zrobić ze starym licznikiem?

Prosimy do momentu całkowitego rozliczenia całego roku 2022 prosimy trzymać u siebie najpóźniej do wiosny 2023. Ewentualnie po wymianie na starym liczniku można nalepić kartkę z nr działki zostawić w biurze ROD. Zabrania się wrzucać go do pojemnika na odpady. To są elektrośmieci, które muszą być segregowane i dostarczone do firmy zajmującej się zbiórką elektroodpadów.

Czy liczniki muszą być koniecznie na zewnątrz czy mogą zostać tam gdzie są obecnie, czyli np. wewnątrz altanki?

Wszystkie liczniki powinny być umieszczone w miejscu, w którym bez wchodzenia do prywatnego pomieszczenia czyli altanki czy domku zarząd komisyjnie może dokonać odczytu i sprawdzić prawidłowość podłączenia linii energetycznej. Zachęcamy, aby przy najbliższym remoncie domku a już koniecznie, gdy ktoś buduje nową altankę wynieść licznik w skrzynce na zewnątrz. Planujemy i będziemy nalegać, aby do 2029 roku wszystkie liczniki były na zewnątrz. Czy termin będzie 2029 rok, czyli za 7 lat czy wcześniej zależy to od sytuacji, czy należności zebrane od wszystkich korzystających z energii działkowiczów będą się pokrywały z fakturami, które nasz ROD płaci PGE. Przez wiele lat był deficyt i solidarne coroczne dopłacanie przez wszystkich działkowiczów w opłacie t.zw. energetycznej. Zarząd ma nadzieje na uregulowanie tej kwestii poprzez sprawne liczniki i pilnowanie terminów płatności (umowa) i odcinanie tym, którzy z różnych powodów korzystają, a nie płacą.

JEŻELI POJAWIĄ SIĘ PYTANIA W TRAKCIE BĘDZIEMY JE TU SUKCESYWNIE UMIESZCZAĆ. Możecie je Państwo również zadawać e-mailowo: apa4321@o2.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *