WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd ROD „Słoneczny” w Augustowie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 15 maja 2022 r. o godz. 9.00 (I termin) przy Biurze Działkowca na terenie ROD Słoneczny. W razie braku wymaganego quorum zebranie odbędzie się w II terminie t.j. w tym samym dniu o godz. 9.30. Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu. Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien posiadać dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze wyłożone będą w dniu 07.05.2022 r w godz. 11.00 – 12.00 w Biurze Działkowca, na prośbę działkowca możliwe wyznaczenie innego, indywidualnego terminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *