PRZYPOMNIENIE O OPŁACIE ZA DZIAŁKĘ ZA 2022 ROK

Szanowni, za działki opłacamy do końca czerwca. Zgodnie z § 150 ust. 1 statutu PZD w przypadku nieopłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

http://pzd.pl/artykuly/17666/111/Komunikat-KR-PZD-w-sprawie-odsetek-obowiazujacych-w-PZD.html

Szczegóły płatności znajdują się na stronie naszego ogrodu w zakładce opłaty.

Przypominamy, że nie wysyłamy pisemnych powiadomień z podaniem nr konta. Nr konta podany jest na stronie www oraz w tablicach ogłoszeń i nie zmieniamy nr konta ani banku od lat. Każdy, kto wysyła jakiekolwiek pismo z innym nr konta do opłacenia, najprawdopodobniej podszywa się pod ogród i jest oszustem.

Wpłat prosimy dokonywać w banku, na poczcie i starać się unikać wszelkich pośredniczących placówek i parabanków. Za dokonanie wpłaty w terminie decyduje data wpłynięcia kwoty na konto bankowe naszego ogrodu, a nie blankiet dokonanej wpłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *