ZMARŁ PREZES NASZEGO ROD – Ś.P. LECH DYLEWSKI

Szanowni Działkowicze, z ogromnym smutkiem jako zarząd informujemy o śmierci naszego Prezesa Lecha Dylewskiego. Informacje o pogrzebie zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.  Rodzinie Ś.P. Lecha Dylewskiego w imieniu wszystkich działkowców …

WYMIANA LICZNIKÓW – LISTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Szanowni, zostały zakupione liczniki, plomby oraz przygotowana prosta, zwięzła umowa na korzystanie z działkowej energii elektrycznej oraz sposobu rozliczeń. Liczniki można odbierać przez właścicieli działek lub z upoważnieniem właściciela i …

WYMIANA PODLICZNIKÓW NA ELEKTRONICZNE

Szanowni, będziemy wymieniać nasze podliczniki na elektroniczne. Standardowo wymieniamy na podliczniki jednofazowe. Jeżeli do kogoś dochodzą obecnie 3 fazy prosimy o pilne zgłoszenie do zarządu, wówczas dokonamy korekty w zamówieniu …

ZACZEPILIŚMY KŁODĘ BARTNĄ

Szanowni, w 2021 roku podjęliśmy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym uchwałę o instalacji na naszym ROD Słoneczny kłody bartnej. Kłoda bartna to wyżynek pnia z wydrążoną dziuplą. Tą dziuplę i tę …

Opłaty za działki

Szanowni, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 15.05.2022 roku podjęliśmy uchwałę o opłatach na 2022 rok. Płatność do końca czerwca. W tytule proszę poprawnie wprowadzać jakiego nr działki dotyczy opłata. …